Imprint

Tvrtka i sjedište:
Nova tours Medulin, Biškupije 1 52203 Medulin

Ime i prezime voditelja poslova:
Šimo Vukoje

Svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja koja ima:
Vlasnik

Adresa e-pošte; br. Telefona i telefaxa:
simo.vukoje@pu.t-com.hr

Broj sudskog registra u koji je upisana T.A.:
oznaka obrtnice 18010003322

Pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije:
Državni inspektorat; Šubićeva 29; Zagreb

Obavijest o podnošenju pisanih prigovora korisnika usluge:
Sukladno odredbi čl. 6 st. 1. Toč. 3 zakona o pružanju usluga u turizmu NN br 130/17 pisani

Prigovor potrošača može se podnijeti:

  • - Pisano u poslovnim prostorijama;
  • - Na e-mail : simo.vukoje@pu.t-com.hr
  • - Poslati poštom na adresu Šimo Vukoje, Brajdice 9, 52204 Ližnjan

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora , te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.